محصولات و خدمات

پروژه های انجام شده ما را اینجاببینید

درباره ما

برخی از آخرین مشتری های ما

کمیته امداد امام خمینی
John Doe

کمیته امداد امام خمینی

شبکه داخلی مسبلملمسبتلمبسنتلکبسیتلکخسبینلکسبیخنلکسبیخنلکخبسیلخبلملمخب

دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس
Jane Helf

دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس

بمشنیبکمشسیئبکنبکگسصنبگسثقنمگسمحگسیبکملگسیبمگسیب

گروه صنعتی خاور هسته
Joshua Insanus

گروه صنعتی خاور هسته

شبئکبئشکبسمشمبگشیبملگسیلگسملگکیملگکلم

با ما در تماس باشید

ما آماده اجرای پروژه های مهندسی شما به بهترین نحو هستیم

اطلاعات تماس

  • info@36276065.ir
  • (021) 36276065
  • فنی مهندسی آسیا
    دفتر مرکزی:تهران-میدان امام حسین-خیابان دماوند-خیابان اقبال لاهوری پلاک 255
    دفتر شهرستان های استان تهران:ورامین-بلوار شهید باهنر-روبروی خیابان بهزیستی-ساختمان آموزشگاه رانندگی ولیعصر